Kapitel

Intro 1: Dragon Soul

Das erste Intro zu Dragon Ball Z Kai: Dragon Soul von Takayoshi Tanimoto.

© YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG